לוחות זמנים - לא סופי

6.3.2011 - פתיחת פעילות בהרצאה בכיתות .
                  מכינים את תעודות הזהות בבית בזוגות .

7.3.2011 - תעודת הזהות מוכנה ומוגשת למורים .
                 חלוקה לוועדות .
                 הוועדות הן :
                 ועדת איכות הסביבה , ועדת זכויות האדם ויונציף
                 ועדת בריאות .
16.3.2011 - עד למועד זה כל מדינה מכינה את ההצעה שלה בועדה ץ

27.3.2011 - הועדה מחליטה על הנוסח המקובל על כל המדינות .

4.4.2011 - הפתעה ..