שלב 3 - הגעה להצעה מוסכמת במליאת מועצת הביטחון

מזכר (המשימה שלפניכם .. )

הצעת אינדונזיה (קראו והחליטו מהי עמדת מדינתכם בנושא )

הצעת אוסטרליה (קראו והחליטו מהי עמדת מדינתכם בנושא )


מהי ההצעה שזכתה למירב הקולות ?
מהי עמדת המדינה שלכם ?